Privacyverklaring
Hoe gebruik je deze website?

01. Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Kleurinasfalt verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Kleurinasfalt, neem dan gerust contact op!

02. Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Kleurinasfalt. Deze worden hieronder toegelicht.
Het versturen van nieuwsbrieven Kleurinasfalt stuurt enkele malen per jaar een e-mail nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Kleurinasfalt. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. Contact opnemen Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Kleurinasfalt via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
Analytics De website van Kleurinasfalt verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. Wij laten Google Analytics geen volledig IP verwerken. (Anonymize IP)

03. Ontvangers
De gegevens die Kleurinasfalt ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: Nieuwsbrieven Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen het mailsysteem. Ontvang je op dit moment onze nieuwsbrief al dan is er op een bepaald moment contact geweest en is er ook toestemming verleend.
e-mail De e-mail van Kleurinasfalt wordt gehost bij IPS BV. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers via IPS BV. Webhosting De website en back-ups van de website worden gefaciliteerd door Tepucom. Gegevens die jij achterlaat op de website van Kleurinasfalt zijn op de servers via Tepucom opgeslagen.

04. Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Kleurinasfalt, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
Het versturen van nieuwsbrieven Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar door Kleurinasfalt. Contact opnemen Op het moment dat je contact opneemt met Kleurinasfalt via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. Analytics De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05. Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Kleurinasfalt of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Beveiligen website Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van door Kleurinasfalt privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Kleurinasfalt ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06. Rechten
Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Kleurinasfalt Nederland vof vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Kleurinasfalt. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Kleurinasfalt. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Kleurinasfalt opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Kleurinasfalt al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Kleurinasfalt vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Kleurinasfalt niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via dit mailadres: kleurinasfalt.nl

Recht op stop gegevensgebruik
Wil jij niet dat Kleurinasfalt jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@kleurinasfalt.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten
door Kleurinasfalt verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Kleurinasfalt via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bij-voorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Kleurinasfalt de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Kleurinasfalt met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoor-beeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
door Kleurinasfalt behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Kleurinasfalt dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van door Kleurinasfalt te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 030-2876924 info@kleurinasfalt.nl